Dokáže Pycnogenol® ovplyvniť hladinu testosterónu?

Dokáže Pycnogenol® ovplyvniť hladinu testosterónu?

Zaujíma vás ako funguje naše telo a čo ovplyvňuje hladinu testosterónu? Zapojte sa do intervenčného projektu TestoPyc

Hladina testosteronVedeli ste, že hladina testosterónu s vekom u muža neustále klesá a že existuje veľa prirodzených spôsobov ako ho zvýšiť?

Na jednej strane je klasická medikamentózna liečba – injekcie, tablety a pod. a na druhej strane prírodné látky, ktoré pomáhajú telu tvoriť testosterón, alebo zmierňujú symptómy spôsobené nízkou koncentráciou testosterónu.

Zapojte sa do bezpečnej štúdie na Lekárskej fakulte v Bratislave

Ponúkame Vám exkluzívnu možnosť zapojiť sa do štúdie, realizovanej na Lekárskej fakulte v Bratislave, v ktorej sa pokúsime ovplyvniť hladinu Vášho testosterónu prírodným extraktom Pycnogenol.

Ak máte vek medzi 19 – 60. rokom života, BMI do 30, netrpíte vážnymi zdravotnými ťažkosťami a ste z Bratislavy, neváhajte a kontaktujte nás prostredníctvom email-u na adrese:

zuzana.paduchova@fmed.uniba.sk

Čo je Pycnogenol®?

Pycnogenol® je štandardizovaný extrakt z kôry francúzskej borovice Pinus pinaster Aiton . U ľudí po perorálnom podaní vykazuje rôzne pozitívne biomodulačné účinky, ktoré boli preukázané v mnohých
klinických štúdiách.

Je zložený z mnohých prírodných polyfenolových zlúčenín ako sú bioflavonoidy, katechíny a fenolové kyseliny. Bolo dokázané, že kombinácia Pycnogenol®-u s L-arginínom zlepšovala symptómy erektilnej dysfunkcie u mužov, avšak vplyv na hladinu testosterónu študovaný nebol.

Čo všetko znižuje Testosterón?

Za pokles testosterónu je zodpovedný hlavne váš vek, ale aj stres, v ktorom denno-denne žijete a tiež chemické látky, ktoré sú všade okolo vás (potraviny, kozmetika). Je tu však množstvo ďalších faktorov, ako je obezita, diabetes, vysoký krvný tlak a nezdravý životný štýl.

Čo je cieľom štúdie?

Cieľom tejto štúdie je stanoviť hladiny testosterónu a ďalších steroidných hormónov u zdravých mužov vo veku 19-60 rokov po 6 týždňovom užívaní Pycnogenolu. Mužským dobrovoľníkom sa stanoví po perorálnom podaní Pycnogenol®-u:

  1. Hladina testosterónu v sére metódou LC-MS / MS
  2. Hladina ďalších 14 steroidných hormónov v sére metódou LC-MS / MS

Kto je vhodným kadidátom pre intervenčný projekt TestoPyc?

Do projektu bude zaradených 30 zdravých mužov vo veku 16 až 60 rokov, ktorým bude podávaný Pycnogenol® v dávke 50 mg na deň po dobu 6 týždňov

Podmienky na zaradenie do štúdie:

  • Zdraví dospelí muži vo veku 19 až 60 rokov.
  • Ochota podpísať informovaný súhlas
  • Ochota poskytnúť 2x vzorku krvi

Kritéria nezaradenia do projektu 

  • Účastníci, ktorí nie sú schopní / ochotní podpísať informovaný súhlas
  • Účastníci, ktorí nie sú schopní / ochotní podľa potreby poskytnúť vzorky biologického materiálu
  • Účastníci s akýmkoľvek ochorením – okrem alergie a intolarencie.
  • Obézni dobrovoľníci

Aké sú riziká pri užívaní Pycnogenol®-u?

Užívanie Pycnogenol®-u bolo potvrdené ako bezpečné (GRAS). Pycnogenol® je na Slovensku voľne dostupný ako výživový doplnok.

Otázky a ďalšie informácie ohľadom Pycnogenol®-u  a pripravovanej štúdie

Zaujímajú vás podrobnejšie informácie ohľadom intervenčného projektu TestoPyc. Kontaktujte priamo RNDr. Zuzanu Paduchovú, PhD. prostredníctvom elektronickej pošty na adrese:

zuzana.paduchova@fmed.uniba.sk

Odbery krvi budú realizované na Ústave Lekárskej chémie, biochémie  a klinickej biochémie, LF UK v Bratislave pod dohľadom doc. MUDr. Kataríny Babinskej, PhD. MSC z Fyziologického ústavu LF UK:

Redakcia stránky VelkyPenis.sk nieje priamym účastníkom štúdie a nezbiera žiadne osobné informácie. Uvedené informácie boli publikované so súhlasom odborných pracovníkov intervenčného projektu TestoPyc. Fotografie a použité obrázky sú ilustratívne.

Zdroje:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=pycnogenol

https://www.fmed.uniba.sk/

Materiál na stiahnutie:

PPT prezentácia: TestoPyc-ucinkyPycnogenol

Sorry, comments are closed for this post.